6.2.12

Võnnu noortele esitatakse väljakutse!

Võnnu noored

*Noorteaktiiv

*Lasteaktiiv

*õpilasomavalitsus

......jm sõpruskonnad


Võnnu Kultuurimaja ja Võnnu Spordiklubi esitavad teile Võnnu Vastlatel väljakutse tulla mõõtu võtma väärikale tiitlile `PIKALINA` aunimetusele!


Kas Teist on vastaseid? :-D


Selleks vaata tingimusi