5.9.12

Võnnu noored joonistasid asfaldijoonistused Tere Kool 2012 3.septembril koolialguse puhul
























Vaata VõNNu KuLTuuriblogisse, et näha videot!