8.12.15

Paus

Kahjuks on sel hooajal (sügis 2015 kuni...) paus nii laste- kui noorteteatri tegemistes, põhjuseks juhendaja (M.Marga) perekondlikud põhjused.

Kahjutundega,
Marju

4.6.15

Võnnu draamaringide hooajad on edukalt lõppenud.

Nii lasteteater, kui ka noorteteater, on ametlikult suvevaheajal. Mõlemas ringis käis 12 +12 noort. Lasteteatris alustas 23, oli 16 ja kestma jäi 12. Noorteatris oli kohe meid 12 ja kõik töötasid lõpuni.
Alustati oktoober 2014. Tunnid toimusid iga teisipäev kultuurimajas.
Lasteteatri tunni pikkus oli poolteist tundi ja noorteteater tegutses tavaliselt 2 kuni 3 tundi järjest.
Eesmärk oli julguse ja loovuse arendamine ehk valla päästmine lastel ning loeme tulemuse edukaks eesmärgi poole liikumiseks. Nii lasteteater kui noorteteater said suurepäraselt oma lõputöödega maha, mida said kõik vaatama tulla 26.05 ja 28.05 kultuurimajja.
Tänase seisuga on Võnnus ka sügis 2015 margamarju nõus juhendajama lastele ja noortele draamaringe. Sügisel panen kuulutused üles, tulge siis kohale ja paneme ringiaja paika :-D Mõnusat suve ja vapustavalt head vaheaega ning puhkust.

Noorteteatriga kohutme 3.-4.07 külas käigul minu juurde ning 22.-25.07 draamakoolis. 25.07 anname Issaku Leibkonnapäeval järjekordse esietenduse! Telefon ikka sama 5257058 :-D

18.5.15

28.05.2015 Võnnu noorteteatri "Minu esimene armastus"

Meie fotosessioon peale II esikat ja siin olid pisarad veel silmas. Emotsioonid olid väga suured.
Siia teen ka videoülevaate aga täis läbimängu vaatame 3. juuli õhtul, juhendaja aidalakas.


26.05.2015 oli Võnnu Lasteteatri esikas "Me mängime teatrit"

Kirjutan siia varsti korraliku emotsiooni. Kuid täna tahan öelda, et olen laste üle super-uhke ja õnnelik ning tunnen ennast nii hinnatuna. AITÄH Anette ja lapsed, et mind niimoodi üllatasite ja kõne pidasite - see liigutas mind pisarateni ja tegi nii uhkeks!

Te olete väga armsad ja ma hoolin teist väga-väga-väga ning loodan, et saame ja tahame koos edasi töötada sügisel!


Teie,
Marju ehk Mannu
Varsti siin pildid ja video kokkuvõte aga enne vaja noorteteateriga kah "õhtule" jõuda. Ehk esikas 28.05 kell 19.

14.5.15

22.-24.07.2015 draamakool "Võnnu 15"

Ärgem "pügagem" oma lapsi kasti!
22.-24. juuli 2015 toimub Võnnus, Lääniste linnamäel, "Võnnu 15" ehk suvekool Võnnu noortele. Sel aastal on suvekool suunatud draamõppe meetodite kasutamisele ning noorte loovuse, eneseväljendusoskuste arendamisele ning ka näitemängu tegemisele. "Võnnu 15" suvekoolis osaleb 12 Võnnu Noorteteatri trupi liiget ja külalisliikmed. Noori koolitavad erinevad teatri-tegijad Tartumaalt. Suvekooli korraldab MTÜ Võnnu Huvikeskus. Projektijuht Marju Marga. Lisainfo 5257058.
Täname TOETAJAT:

25. juulil esineme Võnnu valla Issaku Leibkonnapäeval draamakoolis sündinud etendusega! Tulge vaatama ja jälgige reklaami!

18.2.15

Draamaringide info

LASTETEATER
12. ja 19. mil tavapärased draamaõppe tunnid kell 14.00-15.30
26. mail kella 14.00 algab aktiivpäev ning ootame kõiki kell 18.00 Võnnu KM saali esietendusele.


NB! Lasteteater käis 5. mail Vanemuises ringreisil. NOORTETEATER:
12. ja 19.05 tavapärased tunnid kella 15.30-17.30
26.05 tundi ei toimu, kuna on lasteteatri etendusepäev.

27.-28.05 noorteteatri aktiivpäevad.
28.05 kell 19.00 toimub noorteteatri esietendus. Alla 12.a keelatud. Ainult ette registreerimisega, kuna kohti on keldrisaalis ainult 20! Telefon 5257058. 

3.-4.07.2015 väljasõit juhendaja juurde, et osaleda V-K külade päeval, kus noorteteater mängib mustlasi. 

13.1.15

Draamakunst

Teatri ja draama erinevus seisneb nende eesmärkides: teatrieesmärgiks on luua vaatajatele etendus; draamaõppe eesmärk on õppija isiksuse kujundamine.

Teater on alati kas ühe, kahe või enama inimese "mängimine" vaatajatele,
draamaprotsessis õpib inimene mängudes ja harjutustes läbi erinevate rollide iseennast leidma. (http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25879/kaeramaa_tuuli_2012.pdf?sequence=1)

Draamakunsti ehk draamaõppes peame silmas järgmisi elemente: 

Pinge – loov koostegutsemine


KONFLIKTILAHENDAMISE OSKUSED

Kontrast – ülesannete, rütmide, tegevuste ja liikumiste pidev varieerimine

Sümbol – mingi tegevus, asi, liikumine või ruum omandavad osalejate jaoks laiema tähenduse


KOOSTÖÖ

Metafoor –draamas mõeldakse füüsilistes kujundites

Metaksis – protsess, kus väljamõeldud loo ja oma lugude vastupeegelduses toimub teadvustamine ehk õppimine


T U N D E D

ENESEREGULATSIOON ehk kontroll enda üle
Draamas töötavad ja kasutatakse järgmisi meetodeid:
Harjutused ja mängud
Improvisatsioonid ja etüüdid
Teatrimängud
Dramatiseeringud
Tekstipõhine näitemäng

Draamaõpetajate eesmärk on lasta lastel/noortel avastada oma muusa 
ehk, et meil oleks MUUSAGA LAPSED :-D


Katrin Nielsen (Allikas: http://www.eetika.ee/sites/default/files/eetikakeskus/files/ppiminedraamas.pdf)
Pildid avalikud ja pärit otsingust.Draamaõppes kasutame rolli- ja lavasusmänge. 
Rolli- ja lavastusmängude põhiülesanne on:
•lastele meeldivate emotsioonide ja rõõmu pakkumine;
•loovvõimete arendamine;
•esinemisjulguse ja -kogemuste võimaldamine;
•eneseväljendusoskuste rikastamine.
Niimoodi mängides kujunevad lastel terved ja ühiskonnas tunnustatud arusaamad õigest käitumisest, laienevad teadmised ja suureneb kogemuste pagas, areneb mõtlev, arutlev ning omaseisukohta omav ja seda õigel ajal õiges kohas väljaütlev laps, kes oskab loovalt suhtuda igasse oma tegevusse. Kindlasti areneb ka lapse sõnavara, keeleline väljendusoskus ning võime
täiskasvanute ja eakaaslase jutust aru saada. (Raadik 2001, lk 4–5)

Nielsen jt ütlevad, et draama kaudu õppimine on ühtaegu tegevus, mäng ja kunst, sestap võib draamat käsitleda kui interaktiivset, kogemuslikku, elamuslikku, kunstipõhist, mängulist ja tegevuslikku pedagoogilist distsipliini ja selle õppemeetodi juures ei ole tähtsad teatrispetsiifilised teadmised ja oskused, nagu lavakõne, näitlemine, lavastamine ja dramatiseerimine, vaid osalejate kogemused ja sellega kaasaskäiv arusaamiste avardumine. Draama kaudu õppimine pole otseselt suunatud uute faktide õppimisele või käitumisharjumuste kujundamisele ega etenduse ettevalmistamisele, vaid väärtuslik on just protsess, mille aluseks on eneseväljendus, improvisatsioon ja osalusteater ning mille siht on isiksuse arengu terviklikkus. (Schihalejev 2012