21.3.16

Meie eluõnne areng - kuidas?

Meil on võimalus anda. Meil on võimalus panustada oma laste loovasse arengusse. Kooliformaat on aeglane ja võtab veel aega, et midagi muuta. Huvitegevusega saame kiiresti pakkuda erinevaid võimalusi. Kuid kõik oleneb inimesest ehk eestvedajast ehk juhendajast ehk õpetajast, kes meie laste ees seisab. Kes nendega koos on. Me saadame on eluõnne ja armastuse viljad kooli hommikul ja saame alles pärastlõunal (enamus alles õhtul, kui töölt jõuame) kätte - kuidas me tahame, et meie lapsed selle aja veedavad?

10.3.16

Võnnus taasalustab noorteteatri draamaõppe ring!

Neljapäeviti kell 15.30-17.30 toimub Võnnu Huvikeskuses 7.-12.klassi õpilastele draamaõppe ring. Ootame ka uusi huvitatuid :-D Juhendaja Marju Marga. Kõik muud tingimused samad. Rohkem infot saate telefonilt 5257058

Tule, kui tahad olla julgem, ennast proovile panna, arendada oma loovust ja kohanemisvõimet. Saada hakkama ootamatustega ning osata paremini ennast väljendada. Saada kogemusi lavanärviga hakkama saamisel, jne....

Suvel planeerime noorteteatriga ka suvekooli, mille tulemusel sünnib etendus, mis esietendub Issaku Leibkonnapäeval mõisahoovis. Lavastab Janno Puusepp Tartust Wilde teatrist. Kindel saab olla siis, kui saame projektile positiivse vastuse toetajalt :-D

Tule mängima, sest elu on mäng :-D
Võnnu koolis küsi infot Henri Karmistelt või Triin Ojasaarelt :-D