10.3.16

Võnnus taasalustab noorteteatri draamaõppe ring!

Neljapäeviti kell 15.30-17.30 toimub Võnnu Huvikeskuses 7.-12.klassi õpilastele draamaõppe ring. Ootame ka uusi huvitatuid :-D Juhendaja Marju Marga. Kõik muud tingimused samad. Rohkem infot saate telefonilt 5257058

Tule, kui tahad olla julgem, ennast proovile panna, arendada oma loovust ja kohanemisvõimet. Saada hakkama ootamatustega ning osata paremini ennast väljendada. Saada kogemusi lavanärviga hakkama saamisel, jne....

Suvel planeerime noorteteatriga ka suvekooli, mille tulemusel sünnib etendus, mis esietendub Issaku Leibkonnapäeval mõisahoovis. Lavastab Janno Puusepp Tartust Wilde teatrist. Kindel saab olla siis, kui saame projektile positiivse vastuse toetajalt :-D

Tule mängima, sest elu on mäng :-D
Võnnu koolis küsi infot Henri Karmistelt või Triin Ojasaarelt :-D