3.5.17

Võnnu tegutseb draamarindel....

 Võnnus tegutseb praegu (kevad 2017) KOLM draamaringi iga teisipäeval 
1) I klassi draamaõpe kell 13.20 Võnnu KK muusikaklassis

2) II-V klassi draamaõpe kell 14.30 Võnnu Huvikeskuse ruumides kultuurimajas

3) VI- XII klassile draamaõpe kell 15.30 Võnnu Huvikeskuses kultuurimajas


Tule seltsi, sest draamaõpe arendab. On lõbus. Saab uusi sõpru. Näeb vanu täitsa uuest küljest.

Vaata draamast ja draamaõpetaja resümeest ülevaadet SIIT

MTÜ Võnnu Huvikeskuse arveldusarvele SEB EE521010220123169012, selgitusse: lapse nimi ja ringi nimi (näiteks: Tõnu Peeter Punn/Võnnu noorteteater)

Siit lõbus ja vahva rütmiharjutuse näide Võnnu I klassi draamajuntsudelt, 
kes tegid seda 2 korda alles. Väga-väga tublid! Harjutus õpetab teistega arvestama ja neid tajuma, rütmitunnet, kõnele ja häälele hea, nõuab distipliini, et harjutada ning on super vinge koostöö oskuse arendamiseks.