Suhtlemisõpetus

Suhtlemisõpetus on valikaine, mis sobib suurepäraselt just põhikooli vanemale astmele. Anname nii teooria - mis on suhtlemine? milleks? kuidas ja kellega kuidas? - kui suuname põhirõhu just praktikasse. Eesmärk on teadvustada noortele, kui oluline, vajalik ja tähtis on inimesele head suhted ja KUIDAS need tekivad ja KUIDAS neid hoida!?!
Image result for suhtlemine
Miks on me noored ninapidi "mujal"? Miks on keskendusmisraskused?
Miks on n-ö halvad suhted noortel? Kus on silmakontakt?!
 Allikas Google