Draamaõpe

Võnnu Noorteteater PILT harjutuses...
Võnnus on draamaringid toimunud alates 2010 aastast. Tänaseks on neli n-ö lendu tiibu sirutanud.

Draama on aktiivõppe meetod, mis kasutab teatripedagoogika meetodeid, kuid eesmärgiks on just isiksuse areng. Läbi loovate, julgete, enesekindlust ja eneseväljendust arendavate tegevuste kasvab noore inimese vaim.
Draamaõppe kohta leiad rohkem ning juhendaja kohta  vaata siit

Täna on võimalik draamaõppe ringis osaleda:

Draamaõppe ring Võnnus on pausil, sest juhendaja on õppepuhkusel!

teisipäeviti Võnnus
13.20 Võnnu kooli muusikaklassis 1.-2. klassi õpilastel
14.30 kultuurimajas 3.-5. klassi õpilased
15.30 kultuurimajas 6.-12. klassi õpilased

esmaspäeviti Ahja koolis 
13.35 muusika klassis 1.-5. klass

****kodulehed, mida seirata
http://dramakids.com/
https://www.playmeo.com


Vaata AJALUGU:
Võnnu Noorteteater 
Võnnu Lasteteater