Improkool 2019

Kastre valla 12-18 aastastele noortele toimus draamaõppe suvekool

IMPROKOOL 2019
5.-9. augustil 
Lootvina külamajas
Saab teoks tänu KOP (kohaliku omaalgatuse programm) toetusele. 

Improkoolis noor õppis:
- ennast paremini tundma
- arendab oma suhtlusoskusi
- improviseerimise ja laval oleku põhitõdesid
- teeb koostööd 15 erineva noorega
- õpib neljalt erinevalt õpetajalt

Improkooli päevakava:
5. augustil
*soojus, tutvumine ja algus
*improvisatsiooni sissejuhatus (Liisa Tammoja)
*miniteema: tunded

6. augustil
*Improteatri RUUTU10 töötuba "Ütle JAH!"
*miniteema: suhted

7. augustil
*töötuba - "Kas laval peab nalja saama?" (lavastaja ja dramaturg Janno Puusepp)
*miniteema: koostöö


8. augustil
*vabakava "Meis igaühes on kübeke tsirkust!"
*mõrvamüsteerium

9. augustil
*lõputeemad

****kõikidesse päevadesse oli lisaks planeeritud palju mänge ja vabakavaga tegelemist.

Täname Tartumaa kohalikku Omalagatuse programmi!!!


 tagasiside noortelt:2019 Lootvina
IMPROKOOL