Projektid

Suvi 2019 Improkool
Suvi 2018 SuvekoolOSALESIME Peipsiveere KOV koostööüleses Mäksa, Luunja, Meeksi ja Võnnu valla noortele suunatud projektis Lennukad Noored. Projekti koordineerib MTÜ Noored Toredate Mõtetega.

01.11.2018 seisuga on antud projekt üle Kastre VV-le ja Kastre on avatud noorsootöö jaoks palganud uue ja eraldi inimese - Võnnu piirkonna noorsootöötaja Veronica Kongi.

Võnnu liitus sisuliselt augustis 2017.
Projekti FB leht https://www.facebook.com/lennukadnoored/
HILJUTI TOIMUNUD

MTÜ Võnnu Huvikeskus sõlmis Võnnu Vallavalitsusega koostöölepingu nr.6-22_46 (september 2017 kuni 5.01.2018), mille järgi MTÜ Võnnu Huvikeskus korralas ja koordineerisVõnnu 7-19 aastastele noortele erinevat huvitegevust koolivälisel ajal. Läbi huvitegevuse alase toetuse käivitati 2017 aastal Võnnus järgmised ringitegevused: Ukulele-, Väärtfilmi-, Äppi-, Meistri- ja Inka suhtlusklubi ning korraldatakse kaks kultuurireisi Võnnu noortele.

projekt: Võnnu Ennemuistsete Rahvajuttude Talvekool 2016
SISSEJUHATUSEKS
Võnnus on draamaõppe ringitegevus toimunud juba aastast 2010. Hoogsalt ja süsteemselt on draamaõpe saanud toimivaks aga 2014 sügisest. Draamaõppe on vajalik lastele ja noortele, sest arendab loovust, eneseväljendusoskusi ja iga laps/noor tunneb end draamatunnis tegijana, pole
õigeid-valesid vastuseid. Saadakse eduelamus ja paraneb enesehinnang, lapse aktiivsus, julgus, ettevõtlikus ning tolerantsus.

PROJEKTI IDEE JA MÕTE:
Sel hooajal avasime Võnnu Huvikeskuses lastele Ennemuistsete Rahvajuttude Talvekooli ehk siis läbi talve, kui ikka on lugusid räägitud,tegelesime me draamatundides rahvajuttudega läbi draamaõppe meetodite. Antud teema käsitles hästi meie kohalikku identiteeti, teadvustas
lastele meie esivanemate lugusid ja mõttemaailma, me saime läbi rahvajuttude laste üldinimlikke väärtushinnanguid kujundada ning säilitada meie kohalikku pärimust. Võnnu piirkonnal on palju jutustada ning eelkõige kasutame me oma piirkonna pärimust.

Läbi Rahvajuttude Talvekooli jooksis aga ka koostöö ja arenguperspektiiv. Korraldasime Võnnus Tartumaa draamaõpetajatele kolm avatud Rahvajuttude Talvekooli draamatundi. Iga avatud Rahvajuttude Talvekooli draamatund oli konkreetse teemaga ning seda tundi tuli läbi viima
uus draamaõpetaja. Läbi taolise kogemuste vahetamise ning koostöö arenesid draamaõpetajate oskused. Samuti said Võnnu laste draamaringi osalejad uusi ja põnevaid ning kasulikke õpetusi/kogemusi!
Avatud draamatunde ootasime ka emakeele ja kirjanduse õpetajaid, kes samuti rahvajutte koolis oma ainetes käsitlevad.

Võnnu Ennemuistsete Rahvajuttude Talvekooli eesmärk ei olnud etendus või lavastuslik tulemus. Kui selline sünnib, siis on tore, kuid peamine eesmärk oli tegeleda võimalikult süvendatult rahvajuttudega. Et lapsed saaksid neist aru, et mis seal sõnum on. Hakkaksid mõistma, et neis lugudes on õpetlikkus. Oluline eesmärk oli lapsi õpetada KUULAMA ja samuti ka jutustama. Kasutades draamaõppe meetodeid ja võimalusi, lõime koos lastega rahvajuttudelt põhinedes uusi lugusid ja taaslõime sideme vanaga. Tunnetati oma kohapärimust ja tajuti oma kogukonna identiteeti ja rahvuslikku eneseteadvust.

AVATUD DRAAMATUNNID:
november 2016 - kuupäev: 8.11 kell 14.20  ja 15.45-17.30 - läbi viis Janno Puusepp
november 2016 - kuupäev: 15.11  ja kellaaeg 14.20 ja 15.45 - läbi viis Astrid Hallik.
detsember 2016 - kuupäev: 13.12 ja kellaaeg 14.20 ja 15.45 - läbi viis Ivika Hein


Toetaja: Tartumaa Ekspertgrupp.
Image result for eesti kultuurkapital